Menu strony

Czy wysłużone opakowania szklane to trudność?

Jeszcze przed stu laty spora część kuli ziemskiej nie rozpoznawała terminu - nieczystości. Opakowania powstawały na bazie naturalnych materiałów a zużyte, dosyć szybko rozkładały się.

Wywóz odpadów nie był żadną trudnością. Realia uległy zmianie pod wpływem licznej produkcji i konsumpcji. Obecnie problemami współczesnej cywilizacji są już nie tylko odpady z tworzywa sztucznego ale również opakowania wyprodukowane na podwalinie ekologicznych materiałów takich jak: szkło, tektura czy metal. Wobec zaistniałych okoliczności w Unii Europejskiej i innych krajach świata jednym z najistotniejszych planów stało się ujednolicenie polityki w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.
link


W związku z tym, w dziedzinie gospodarki śmieciami wydano niemało aktów prawnych. Normy mają na celu poprawę administrowania odpadami. Z wielu nałożonych na przedsiębiorców powinności, jest zapewnienie utylizacji śmieci po opakowaniach. W czasach kiedy posiadamy większą świadomość na temat ochrony środowiska, drażni fakt, że większość wytwórców tak mało wagi przykłada do powtórnego użycia opakowań szklanych. Odzysk szkła (http://www.toensmeier.pl/szklo) ma niebanalne znaczenie nie tylko ze względów ekonomicznych ale także technicznych i energetycznych.


Sprawdź też

Dzięki poświęceniu każdego dnia paru chwil na segregację odpadów, będziemy mogli ograniczyć ich ilość

Segregacja śmieci to ważna kwestia w obecnych czasach. Każdy z nas „produkuje” każdego roku około 350 kg odpadów. Niestety, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że tę pokaźną liczbę można zmniejszyć i to bez wielkich nakładów energii. Zacznijmy od własnego domu! Dzięki poświęceniu każdego dnia paru chwil na segregację śmieci, można zredukować ich ilość nawet o połowę.
1 2