Menu strony

Parę pojęć odnośnie gospodarki odpadami, jakie trzeba znać, aby bardziej rozumieć temat. Czy zdarza nam się błędnie stosować je zamiennie?

Segregując odpadki nie zawsze myślimy nad tym, co dzieje się z nimi dalej. Zapewne w ogóle się takim tematem nie przejmujemy, dlatego nie zawsze staramy się, by dokładnie segregować odpady. Gdybyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że te segregowane przez nas odpady można znowu przerobić na coś innego, to może inaczej podchodzilibyśmy do takiego zadania.

utylizacja odpadów
Surowce Wtórne. Co to właściwie jest? (surowce wtórne) Pod takim pojęciem kryją się wszelkie użyte już wcześniej lub zużyte produkty, które można z powodzeniem dalej przekształcać. W konsekwencji otrzymujemy coś, co może być ponownie użyte. Właśnie takie odpadki zdarza nam się co dzień segregować w naszych domach oraz oddzielać je od innych śmieci, z których nic już nie można zrobić. Często kiedy chodzi o wywóz śmieci, to w takim kontekście pada właśnie słowo recycling, jakie jest dziś tak powszechne. Rzeczywiście takie pojęcie spotykane jest najczęściej, jednak nie możemy go mylić z odzyskiem. Zdawałoby się, że te dwa określenia są niemal na równi, natomiast tak do końca nie jest (toensmeier).

Kiedy bowiem mówimy o odzysku odpadków, to pojawia się jeszcze jedna kwestia, poza taką, iż daną rzecz możemy przerobić na coś innego. Odzyskać z odpadów można bowiem również energię, jaka została użyta do ich stworzenia. Jak się to robi? Ażeby tego typu energię otrzymać spalane są śmieci w profesjonalnych spalarniach, jakie są w stanie tą energię pozyskać. Z tego powodu ważne ażeby nie stosować zamiennie takich dwóch pojęć, ponieważ nie oznaczają dokładnie tego samego.

Jest oprócz tego inne pojęcie, jakiemu w kontekście gospodarką odpadami dobrze jest się przyjrzeć, a mianowicie utylizacja odpadów. Warto je wyjaśnić, gdyż dużo osób rozumie pod takim pojęciem niszczenie lub unieszkodliwienie odpadków. Chodzi jednak o coś innego. Słowo utylizacja bowiem oznacza właśnie użycie naszych śmieci jako surowców wtórnych. Jak widzimy więc utylizacja jest bardziej odzyskiem, aniżeli niszczeniem odpadów . toensmeier.pl


Sprawdź też

Dbanie o przyrodę każdego dnia czyli czemu segregacja śmieci ma takie duże znaczenie

W każdym mieszkaniu albo domu codziennie wytwarza się parę kilo śmieci. Wielu Wiele osób nie ma nawet świadomości tego, jak duża ilość odpadków jest co roku produkowana przez mieszkańców miast i wiosek - wystarczy policzyć, jak dużo odpadów wyprodukuje się podczas jednego dnia, a później pomnożyć przed trzydzieści kilka milionów ludzi zamieszkujących nasz kraj. Będzie z tego bardzo duża ich ilość, a wszystkie te odpady powinny być odpowiednio przeglądnięte, przetworzone lub składowane w bezpiecznym miejscu.

kosze na śmieci
W tym miejscu także trzeba powiedzieć, że tak naprawdę śmieci nie da się do końca zniszczyć. Nawet jeżeli je po prostu spalimy, to albo ulotnimy do atmosfery dużą ilość trujących związków, albo też otrzymamy energię plus dodatkowe produkty spalania, jakie musimy jakoś zutylizować. Gdy jednak postanowimy je gdzieś zakopać, to tak naprawdę one dalej istnieją nawet gdy ich nie widać. Z tego powodu śmieci są po prostu zmieniane w coś lub też unieszkodliwiane, gdy nie nadają się już do niczego. Warto znać te różnice, aby mieć większą świadomość w temacie gospodarki odpadami.
2019/10/04