Menu strony
Badanie gruntu

Przygotowanie gruntu pod budowę domu

Dużo ludzi fantazjuje o własnym domu, najlepiej zbudowanym własnymi rękami. Nagminnie na spełnienie tego marzenia, należy dłuższy okres poczekać, albowiem nie ma się na to odpowiednich środków, bądź formalności trwają niezmiernie długi okres. Sama budowa domu, nie jest skomplikowaną kwestią, o ile ma się na to pieniądze i ma się możliwość posłużyć się z usług wykwalifikowanej firmy budowlanej.

Segregowanie śmieci – panaceum dla środowiska

Ludzi na naszym globie przybywa, a razem z nimi rośnie liczba zużywanych rzeczy. Odpady stanowią komponent coraz to większej ilości wysypisk, z którymi sobie coraz słabiej radzimy. Brakuje na nie miejsca, zaś ich działanie szkodzi naturze. W następstwie tego rozpoczęto stosować w praktyce strategię segregacji odpadków, zaś specjalistyczne pojemniki na odpady na długo zagościły w większych oraz mniejszych miastach naszego państwa. Na czym polega segregacja śmieci.
utylizacja

Utylizacja odpadów, energooszczędność - szukanie ekologicznych metod gospodarowania środowiskiem to w dzisiejszym świecie podstawa

Troska o środowisko przyświeca wielu osobom świadomie podchodzących do zagrożeń, które na co dzień mogą wpływać na pogorszenie jego stanu. W dzisiejszym świecie nie tylko odpowiednio prowadzona utylizacja odpadów jest ważna, ale również poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań i proekologicznych metod zarządzania środowiskiem. Dotyczy to zarówno otoczenia domowego, jak i otoczenia pracy.
wiatrak

Energia odnawialna na terenie Łodzi - dowiedź się nieco więcej

Województwo łódzkie to obszar, zaspokajający przeszło 50% potrzeb energetycznych Polski. Niestety, większość energii otrzymywana jest z elektrowni węglowej, co nie wpływa pozytywnie ani na środowisko naturalne, ani na komfort życia na tym obszarze. W ciągu minionych lat możemy jednak zauważyć spory wzrost zainteresowania tematyką odnawialnych źródeł energii.

Rodzaje odpadów

Obecnie odpady tworzone są w bardzo dużych ilościach. Posiadają one rozmaite kształty, a ich odmiany wyróżniane są ze względu na różnorodne czynniki
.
Klasyfikacja gruntów

Statyczne sondowanie - czym jest i jakie posiada zalety?

Sondowanie statyczne jest to jedno z kluczowych badań gruntu, które jest realizowane na terenach całej Unii Europejskiej. Podczas sondowania statycznego wykonuje się różnorodne pomiary, przykładowo tarcie na tulei ciernej bądź również opór na stożku. Sondowanie ma obecnie wiele rodzajów, między innymi możemy wymienić sondowania scptu, CPU albo też sondowanie cpt.
śmieci

Dalsza droga odpadów komunalnych

Czy odpady bytowe są problemem? Wystarczy spacer w pobliże osiedlowych kontenerów na śmieci, a odpowiedź na postawione pytanie nasunie się sama. Przykry zapach, metal, drewno, jakiś zepsuty monitor, radio....
Śmieci

Kto wydaje się być zobowiązany do opróżniania pojemników na odpady?

Współczesne uwarunkowania prawne dot. wywozu odpadów, jednocześnie tych z terenów wiejskich i miejskich, wydają się stosunkowo skomplikowane. Od kilku miesięcy w tej kwestii wprowadzane jest dużo rozwiązań, które zmieniają się non stop. Jeśli chodzi o wywóz standardowych odpadów jest stosunkowo unormowany, to już znaczniejsze ilości niestandardowych odpadów mogą sprawić problem. Jaka jednostka para się tym samym wywozem tego typu odpadów?
olej

W przemysłowych układach hydraulicznych schładzanych wodą użytkuje się porządnej jakości separatory oleju

Ze względu na ochronę otoczenia w licznych przedsiębiorstwach wprowadza się przepisy regulujące segregację śmieci. W przypadku zakładów, w których pracuje się na niebezpiecznych dla otoczenia substancjach ma to duże znaczenie, ponieważ każda dysfunkcja prowadzić może do wielkiego zatrucia. Z tego względu w licznych procesach stosuje się sprzęty, jakie w właściwy sposób chronią takie substancje, albo izolują jedne od drugich. Takim przykładem mogą być oczyszczalnie ścieków, w jakich znaczące jest stosowanie rozwiązań, które dobrze wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania.
kosz

Chcesz dbać o środowisko naturalne? Składuj odpady w odpowiednich miejscach!

Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy Polski zaskakująco chętnie pozbywali się nieczystości, wyrzucając je do lasu lub na pobliską łąkę. Nasza świadomość z zakresu ekologii była w zasadzie żadna. Teraz wiemy już, że nie tylko wyrzucanie nieczystości źle wpływa na środowisko, ale również, że trzeba je składować we właściwy sposób. Obowiązujące teraz akty prawne odnoszące się do wywozu śmieci nakładają na mieszkańców naszego kraju konieczność ich segregacji.