Menu strony
Wywożenie
Śmieci

Kto wydaje się być zobowiązany do opróżniania pojemników na odpady?

Współczesne normy prawne poruszające kwestie wywożenia śmieci, zarówno tych z obszarów wiejskich i miejskich, wydają się dość niejasne. Od wielu miesięcy w tej kwestii wprowadzane jest wiele rozwiązań, które zmieniają się non stop. O ile eksport typowych odpadów jest w miarę unormowany, to już większe ilości nietypowych odpadów mają możliwość sprawić kłopot. Kto zajmuje się zatem odbiorem tego typu śmieci?